• G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

  G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

  Areál G-centra se nachází v okrajové, klidové části města, v blízkosti budoucího městského parku.

 • G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

  G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

  „Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.“

Nepřehlédněte

DŮLEŽITÁ INFORMACE:

 

S účinností od 1. července 2020 pokračují omezení v pobytových sociálních službách. V souladu s vydaným Mimořádným opatřením MZ, č. j. MZDR 16214/2020-4/MIN/KAN je režim návštěv a běžný život v zařízení upraven podle nařízení MZ.

Režim návštěv je upraven Postupem pro aplikaci návštěv u klientů domova pro seniory ze dne 1. 7. 2020.

Na facebookovém profilu organizace jsou poskytnuty informace pro návštěvníky, jakým způsobem postupovat. Žádáme o respektování situace a pochopení, především s ohledem na zajištění chodu domova pro seniory, odlehčovací služby a činnosti personálu. 

 

Od 1. července 2020 jsou povoleny návštěvy v domově pro seniory a odlehčovací službě denně od 14,00 do 16,00 hod., a to s ohledem na zajištění denního režimu v pobytových službách. Děkujeme, že toto opatření respektujete! . 

 

 

 

 

Aktuálně

G-centrum Mikulov

G-centrum Mikulov

Základní údaje, aktuality, informace pro zájemce...

Domov pro seniory

Domov pro seniory

Poslání, cíle, cílová skupina, zásady poskytované služby...

Odlehčovací služby

Odlehčovací služby

Poslání, cíle, cílová skupina, zásady poskytované služby...

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Terénní a ambulantní forma poskytování

Fotogalerie

Fotogalerie

Aktuální pohledy na interiéry a exteriéry centra

Výroční zprávy

Výroční zprávy

Seznam výročních zpráv za roky 2010 - 2018.

Poslání Domova pro seniory

Posláním Domova pro seniory je poskytovat podporu a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří pro změny zdravotního stavu nebo nemoci potřebují komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna  v jejich domácnosti za pomoci rodiny, či terénních nebo ambulantních sociálních služeb.

Poskytování sociální služby přizpůsobujeme individuálním potřebám a přáním uživatelů při zachování a respektování jejich důstojnosti a základních lidských práv...

 • Vážení přátelé,

  máme za sebou období, která ještě není zcela u svého konce a nemáme "vyhráno". Pandemie koronaviru, která nám nečekaně a výrazně zasáhla do našich životů ještě není překonána. Zatím ji v naší organizaci zvládáme, a to jak v pobytových sociálních službách, tak i v terénní pečovatelské službě.  

  Přejme si, aby jsme se z této zkušenosti poučili. Nic nepřichází samo od sebe, zdraví máme každý jen jedno a proto - chraňme si jej. 

  Naše plány první poloviny roku "vzaly za své", před námi je závěr jara a léto, které snad bude příjemnější. Organizace, jako poskytovatel sociálních služeb nejen pomáhá seniorům, ale také pečuje o jejich zdraví, což je nelehká, ale o to víc záslužná práce.   

  Děkujeme za podporu, pochopení a věříme, že obstojíme!

   

  S úctou,
  Ing. Pavel Rous, ředitel 

 • Ing. Pavel Rous, ředitel

G-centrum Mikulov,
příspěvková organizace

Republikánské obrany 945/13, 692 01 Mikulov

Telefon: +420 519 440 983
Fax: +420 519 440 980
gcentrum@gcentrummikulov.cz

IČ: 72048841

Číslo bankovního účtu: 43-5885520267/0100, vedený u Komerční banky, a. s.

Organizace zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1637

Datová schránka: apbisaf

Zřizovatel organizace

Město Mikulov
Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Organizační struktura