• G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

  G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

  Areál G-centra se nachází v okrajové, klidové části města, v blízkosti budoucího městského parku.

 • G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

  G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

  „Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.“

Nepřehlédněte

 DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Návštěvy u seniorů v domově jsou umožněny.

Epidemiologická situace je stabilizovaná. Nadále zůstává primárním zájmem ochrana zdraví seniorů a pracovníků organizace.

 

Návštěvy probíhají:

 • od 3. 1. 2022 od 14,00 do 16,00 hod. (v pracovní dny a víkendy)

 

Žádáme návštěvy o dodržení následujících pokynů:

- objednání návštěvy předem telefonicky na sesterně (tel. č. 519 440 984), denně v době od 14,00 do 16,00 hod.   

- návštěvu plánovat na 30 min., max. 2 osoby u jedince, podle provozních možností domova

- není nutné předkládat žádný certifikát, pouze žádáme o přinesení vlastního antigenního testu a provedení testu u vstupu do budovy v přítomnosti všeobecné sestry v organizaci. Důvod: zjištění aktuálního zdravotního stavu návštěvníka o „bezpříznakovosti“ na onemocnění SARS-CoV-19

- návštěvník je bez známek respiračního onemocnění a zvýšené tělesné teploty, která bude zkontrolována při vstupu do zařízení

- po celou dobu návštěvy platí povinnost mít nasazenou ochrannou pomůcku k ochraně dýchacích cest: respirátor třídy FFP-2 nebo KN-95 bez výdechového ventilu

- v případě potřeby kontaktovat vedoucí sociálního a zdravotního úseku, Mgr. Korandovou na tel. č. 721 586 579

  

Opatření bylo konzultováno se zřizovatelem organizace.

 

Děkujeme za pochopení!

 

 

Aktuálně

G-centrum Mikulov

G-centrum Mikulov

Základní údaje, aktuality, informace pro zájemce...

Domov pro seniory

Domov pro seniory

Poslání, cíle, cílová skupina, zásady poskytované služby...

Odlehčovací služby

Odlehčovací služby

Poslání, cíle, cílová skupina, zásady poskytované služby...

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Terénní a ambulantní forma poskytování

Fotogalerie

Fotogalerie

Aktuální pohledy na interiéry a exteriéry centra

Výroční zprávy

Výroční zprávy

Seznam výročních zpráv za roky 2010 - 2018.

Poslání Domova pro seniory

Posláním Domova pro seniory je poskytovat podporu a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří pro změny zdravotního stavu nebo nemoci potřebují komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna  v jejich domácnosti za pomoci rodiny, či terénních nebo ambulantních sociálních služeb.

Poskytování sociální služby přizpůsobujeme individuálním potřebám a přáním uživatelů při zachování a respektování jejich důstojnosti a základních lidských práv...

 • Vážení návštěvníci,

  rok se s rokem sešel a máme před sebou další letopočet 21. století: 2022. Ohlédneme-li se na chvíli, tak dva předešlé roky nám mnoho vzaly, ale také daly. Prognózy jsou nejasné, co nás čeká, to nás nemine. Musíme se spolehnout sami na sebe, zvládli jsme to po mnoho měsíců, zvládneme to také v nadcházejícím roce. Máme zkušenosti, které využijeme a budeme nadále jako prioritu zajišťovat kvalitní péči o klienty pobytových i terénních sociálních služeb. Máme podporu zřizovatele, která deklaruje naše úsilí. Víra v naději, že se v brzkém čase vrátíme do "normálního" života, u nás je.

  Přejeme zdraví, pohodu a radost z každého prožitého okamžiku. 

   

  S úctou,
  Ing. Pavel Rous, ředitel 

 • Ing. Pavel Rous, ředitel

G-centrum Mikulov,
příspěvková organizace

Republikánské obrany 945/13, 692 01 Mikulov

Telefon: +420 519 440 983
Fax: +420 519 440 980
gcentrum@gcentrummikulov.cz

IČ: 72048841

Číslo bankovního účtu: 43-5885520267/0100, vedený u Komerční banky, a. s.

Organizace zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1637

Datová schránka: apbisaf

Zřizovatel organizace

Město Mikulov
Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Organizační struktura