• G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

  G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

  Areál G-centra se nachází v okrajové, klidové části města, v blízkosti budoucího městského parku.

 • G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

  G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

  „Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.“

Nepřehlédněte

DŮLEŽITÁ INFORMACE:

S okamžitou platností od dnešního dne, 9. března 2020, byl vyhlášení ZÁKAZ NÁVŠTĚV v pobytových sociálních službách.

Důvodem je aktuální vývoj situace šíření "koronaviru" v ČR.

Děkujme za pochopení situace.

 

 

Aktuálně

G-centrum Mikulov

G-centrum Mikulov

Základní údaje, aktuality, informace pro zájemce...

Domov pro seniory

Domov pro seniory

Poslání, cíle, cílová skupina, zásady poskytované služby...

Odlehčovací služby

Odlehčovací služby

Poslání, cíle, cílová skupina, zásady poskytované služby...

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Terénní a ambulantní forma poskytování

Fotogalerie

Fotogalerie

Aktuální pohledy na interiéry a exteriéry centra

Výroční zprávy

Výroční zprávy

Seznam výročních zpráv za roky 2010 - 2018.

Poslání Domova pro seniory

Posláním Domova pro seniory je poskytovat podporu a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří pro změny zdravotního stavu nebo nemoci potřebují komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna  v jejich domácnosti za pomoci rodiny, či terénních nebo ambulantních sociálních služeb.

Poskytování sociální služby přizpůsobujeme individuálním potřebám a přáním uživatelů při zachování a respektování jejich důstojnosti a základních lidských práv...

 • Vážení přátelé,

  na úvod mého zamyšlení si dovolím popřát všem úspěšný rok 2019 a hodně zdraví. Dobrá mysl, vzájemná náklonnost, komunikace a přívětivost mezi lidmi ať nás provází po celou dobu jeho trvání!

  Máme před sebou rok, kdy organizace oslaví deset let svého založení: ano, bylo to v říjnu roku 2009, kdy zastupitelstvo města přijalo rozhodnutí o zřízení příspěvkové organizace - poskytovatele sociálních služeb s názvem G-centrum.

  Jsme v očekávání změny, která rozšíří možnosti navýšení kapacity a rozšíření poskytovaných sociálních služeb. Vloni na podzim proběhly „komunální volby“, tedy volby do zastupitelstev obcí a všechny politické strany či kandidující sdružení měli ve svých volebních slibech uveden obecně závazek: „podpora a rozšíření G-centra“. Naše očekávání je vizí, že sliby budou naplněny a dnes již hotový projekt přístavby budovy se postupnými kroky stane realitou. Těšíme se na to, že se „dílo“ podaří.

  Z oblasti naší působnosti dochází od počátku kalendářního roku k rapidní změně, a to je rozšíření „provozní doby“ poskytování pečovatelské služby. Nově to bude znamenat nabídku pečovatelských činností po celý týden, vč. svátků a to doslova „od rána do večera“. Dále také i mimo území města Mikulov, tedy v obcích na území ORP (obce s rozšířenou působností) Mikulov.

  Věříme, že i letošní rok dostojíme našim závazkům!

  S úctou,
  Ing. Pavel Rous, ředitel 

 • Ing. Pavel Rous, ředitel

G-centrum Mikulov,
příspěvková organizace

Republikánské obrany 945/13, 692 01 Mikulov

Telefon: +420 519 440 983
Fax: +420 519 440 980
gcentrum@gcentrummikulov.cz

IČ: 72048841

Číslo bankovního účtu: 43-5885520267/0100, vedený u Komerční banky, a. s.

Organizace zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1637

Datová schránka: apbisaf

Zřizovatel organizace

Město Mikulov
Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Organizační struktura