• G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

  G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

  „Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.“

Pečovatelská služba - terénní forma poskytování

Pečovatelská služba G-centra Mikulov je základní sociální službou péče poskytovanou osobám v nepříznivé sociální situaci ve městě Mikulov a na území ORP (obce s rozšířenou působností) Mikulov (v jednotlivých obcích). 

Podporuje život v přirozeném prostředí, doplňuje péči neformálních pečujících osob a podporuje je při pochopení potřeb klienta. Podporuje klienty ve využívání běžně dostupných veřejných služeb a udržení běžných vazeb v komunitě. Nabízíme sociální službu všem cílovým skupinám uvedeným v zákoně o sociálních službách: osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění (včetně psychického onemocnění) nebo zdravotního postižení (fyzického, mentálního i smyslového) a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Jsme odborná služba, která zaměřuje svou činnost především na přímou práci s klienty služby. Nabízenými a prováděnými úkony nenahrazuje činnost jiných veřejně dostupných komerčních služeb, které nečerpají veřejnou podporu (např. rozvoz jídla, úklid, mytí oken, praní potahů, pedikúra, kadeřnice, apod.). Pečovatelská služba je poskytována každý den v rozsahu provozní doby: 06,00 - 22,00 hod., včetně víkendů a svátků. Pečovatelskou službu poskytujeme klientům v jejich domácnostech (v terénu) a klientům v bytech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou. 

Jsme registrovaná sociální služba u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, pod registračním číslem - identifikátorem: 7884832. Zřizovatelem organizace je Město Mikulov, jsme příspěvková organizace se sídlem Mikulov 692 01, ul. Republikánské obrany 945/13 a při své činnosti se řídíme obecně platnými zákonnými normami a předpisy, zejména pak zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále Zřizovací listinou vydanou zřizovatelem - Městem Mikulov. Pečovatelská služba nabízí podporu a zjišťuje potřeby osob v rozsahu Regionální karty Jihomoravského kraje. 

Organizace je zapsaná v rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1637. 

Poslání

 1. Umožnit lidem zvládat běžné životní potřeby, které již nejsou schopni zabezpečit vlastními silami.
 2. Pomáhat jim žít co nejdéle a důstojně ve svém přirozeném domácím prostředí. Chceme zachovat těmto lidem způsob života, na který jsou zvyklí, hájit jejich práva a pomoci jim zapojit se do běžného života.
 3. Pečovatelská služba rovněž poskytuje pomoc a podporuje rodinné příslušníky při starostlivosti o své blízké.

Ke stažení

 

centrum foto02

 

Cíle pečovatelské služby

 • individuální přístup ke klientovi
 • napomáhat klientům v udržení soběstačnosti, aby co nejdéle mohli žít ve své vlastní domácnosti
 • pomoci překlenout přechodné období, např. při zhoršení zdravotního stavu nebo po návratu z nemocnice a tím oddálit co nejvíce nutnost umístění v pobytové sociální službě (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, apod.).

Zásady poskytování pečovatelské služby

 • zachování lidské důstojnosti
 • individuální přístup k člověku
 • podpora soběstačnosti člověka
 • respektování vlastního rozhodnutí člověka
 • bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství

Co naše služba nabízí

 • pomoc při osobní hygieně - koupel ve sprše, vaně nebo na lůžku, ranní hygieny (v domácnosti klienta)
 • dovoz, donáška oběda - úkon je spojen s podáním oběda na talíř (ohřev, krájení, mixování)
 • běžný a velký úklid - utření prachu, podlahy, vysátí, mytí nábytku, obkladů, oken, apod.
 • prádlo - praní a žehlení v prádelně pečovatelské služby (prádlo/osoba se pere v pračce samostatně)
 • nákupy a pochůzky - obchod, lékárna, lékař, apod.
 • doprovod/tam a zpět - k lékaři, na úřady, na nákupy, do provozoven veřejných služeb
 • dohled nad osobou - dohlédnutí zda je klient v pořádku během dne, dohled nad dodržováním léčebného režimu, dohled na sjednaný časový úsek, když si pečující rodinný příslušník potřebuje vyřídit své náležitosti
 • služby dodatkové - trávení volného času (procházka, stolní hry, předčítání), vyřízení a pomoc s administrativou

Kde a kdy je naše služba poskytována

Terénní forma poskytování pečovatelské služby:

 • v domácnostech uživatelů na území města Mikulov a v obcích ORP Mikulov
 • ve dvou domech s pečovatelskou službou:
  • DPS/G-centrum, Republikánské obrany 945/13
  • DPS/Pod Strání 57/7

 Základní sociální poradenství je poskytováno:

 • bezplatně během pracovní doby pečovatelské služby, a to prostřednictvím sociálního pracovníka, poskytuje osobám informace přispívající k řešení jejich nepříznivé životní situace (kde a jak podat žádosti o pečovatelské služby, o příspěvek na péči, předání kontaktu na jiné sociální zařízení, apod.)

Pracovní/provozní doba pečovatelské služby (platná od 1. 7. 2020):

 • terénní forma - pondělí - pátek/06:00 hod - 22:00 hod., sobota - neděle + svátky/06:00 - 22:00 hod.
 • sociální poradenství - pondělí - pátek/07:00 hod - 15:00 hod.

 

Kdo služby zajišťuje

Pečovatelské úkony poskytují odborně způsobilí zaměstnanci v počtu: 10 pracovníků v sociálních službách - pečovatelské činnosti a 1 sociální pracovnice + vedoucí sociálního a zdravotního úseku

Pracovníci svoji kvalifikaci zvyšují pravidelným vzděláváním a získané nové poznatky a zkušenosti využívají při práci s klienty, úzce spolupracují s rodinnými příslušníky a ostatními poskytovateli.

Organizace promyšleně využívá počet pracovníků tak, že prioritou je vždy poskytovat kvalitní sociální služby všem potřebným účastníkům sociální služby.

 

Ceník a úhrada za poskytované sociální služby

Sazebník úhrad byl schválen Radou města Mikulov a je platný od 1. 1. 2023.

Uživatel hradí za skutečně odebrané sociální služby, a to zpětně následující měsíc na základě vyúčtování a obdrženého dokladu o zaplacení, na kterém jsou sjednané a provedené sociální služby rozepsány.

 

Jak a kde žádat o pečovatelskou službu

 • oslovit kteréhokoliv pracovníka pečovatelské služby, který informaci předá sociální pracovnici (vedoucí sociálního a zdravotního úseku)
 • oslovit telefonicky (kontakt níže) nebo návštěvou v kanceláři (DPS Pod Strání 7) vedoucí sociálního a zdravotního úseku nebo sociální pracovnici, s žadatelem jsou následně projednány veškeré náležitosti na místě nebo žadatel je navštíven v jeho domácnosti (po předchozí domluvě)
 • pokud si nevíte rady v oblasti sociální péče, zda je pro Vás pečovatelská služba vhodná, jak požádat o příspěvek na péči, apod. - v rámci sociálního poradenství Vám rádi poradíme nebo doporučíme a zprostředkujeme jiné možné dostupné služby

 

Kontakty

 • Informace Vám rád poskytne kolektiv zaměstnanců na tel. čísle: 519 511 962 nebo osobním setkáním na pracovišti v domě s pečovatelskou službou Pod Strání 7, Mikulov od 07:00 hod. - 15:30 hod.
 • vedoucí sociálního a zdravotního úseku - Mgr. Marta Korandová:
 • + 420 728 538 520 - mobil pečovatelská služba
 • + 420 519 511 962 - pevná linka pečovatelská služba
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • sociální pracovnice - Markéta Kilianová, DiS.
 • + 420 771 159 621 - mobil
 • + 420 519 911 962 - pevná linka
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Základní údaje

Identifikační číslo 72048841
Číslo účtu u Komerční banky, a. s. 43-588520267/0100
Registrační číslo služby - identifikátor 7884832
Forma poskytování terénní
Cílová skupina osoby s chronickým onemocněním a zdravotním postižením, rodiny s dětmi, senioři
Věková skupina: 0 - 99+ (bez omezení věku)

 

Další informace - domy s pečovatelskou službou

DPS Republikánské obrany 945/13

Byty se nachází v budově G-centra, ve 2. nadzemním podlaží. Nyní jsou zde k dispozici 4 bytové jednotky. V domě je výtah s bezbariérovým přístupem. Nájemník si přidělený byt vybavuje vlastním nábytkem.

 

DPS Pod Strání 57/7

Dům se nachází na sídlišti, pod mateřskou školou. Jedná se o budovu postavenou v roce 2000 s bezbariérovým přístupem, vybavenou výtahem. Je zde celkem 5 nadzemních podlaží a celkem 29 bytových jednotek. Nájemník si přidělený byt vybavuje vlastním nábytkem.

Ve 2. nadzemním podlaží se nachází kancelář sociální pracovnice a denní místnost pracovníků v sociálních službách - pečovatelských činností.

 

Do domu s pečovatelskou službou (dále DPS) mohou být přijati občané na základě podané žádosti a následném souhlasu Rady města Mikulov (dále RM) o přidělení bytu.


Žádost o bydlení v Domě s pečovatelskou službou (DPS) může podat každý občan města Mikulova, který odpovídá požadavkům cílové skupiny seniorů našeho zařízení. Zájemce žádost o umístění směřuje na adresu:

Městský úřad Mikulov, Odbor sociálních věcí, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov.

 

 

G-centrum Mikulov,
příspěvková organizace

Republikánské obrany 945/13, 692 01 Mikulov

Telefon: +420 519 440 983
Fax: +420 519 440 980
gcentrum@gcentrummikulov.cz

IČ: 72048841

Číslo bankovního účtu: 43-5885520267/0100, vedený u Komerční banky, a. s.

Organizace zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1637

Datová schránka: apbisaf

Zřizovatel organizace

Město Mikulov
Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Organizační struktura