• G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

    G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

    „Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.“

Zakázky a veřejné zakázky

Profil zadavatele

  • Název: G-centrum Mikulov, příspěvková organizace
  • IČ: 72048841
  • Adresa: Republikánsklé obrany 945/13, Mikulov, PSČ: 691 02
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mikulov.cz/profile_display_42.html
  • Informace a dokumenty k veřejným zakázkám jsou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uveřejňovány na profilu zadavatele, G-centra Mikulov, příspěvková organizace na adrese:https://ezak.mikulov.cz/profile_display_42.html

Aktuální výběrové řízení

Aktuálně neprobíhá žádné výběrové řízení na veřejnou zakázku.

G-centrum Mikulov,
příspěvková organizace

Republikánské obrany 945/13, 692 01 Mikulov

Telefon: +420 519 440 983
Fax: +420 519 440 980
gcentrum@gcentrummikulov.cz

IČ: 72048841

Číslo bankovního účtu: 43-5885520267/0100, vedený u Komerční banky, a. s.

Organizace zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1637

Datová schránka: apbisaf

Zřizovatel organizace

Město Mikulov
Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Organizační struktura