• G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

  G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

  „Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.“

Pečovatelská služba - terénní a ambulantní forma poskytování

Pečovatelská služba G-centra Mikulov je základní sociální službou péče poskytovanou osobám v nepříznivé sociální situaci ve městě Mikulov a území ORP (obce s rozšířenou působností) Mikulov (v jednotlivých obcích). 

Podporuje život v přirozeném prostředí, doplňuje péči neformálních pečujících osob a podporuje je při pochopení potřeb uživatele. Podporuje uživatele ve využívání běžně dostupných veřejných služeb a udržení běžných vazeb v komunitě. Nabízíme sociální službu všem cílovým skupinám uvedeným v zákoně o sociálních službách: osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění (včetně psychického onemocnění) nebo zdravotního postižení (fyzického, mentálního i smyslového) a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Jsme odborná služba, která zaměřuje svou činnost především na přímou práci s uživateli služby. Nabízenými a prováděnými úkony nenahrazuje činnost jiných veřejně dostupných komerčních služeb, které nečerpají veřejnou podporu (např. rozvoz jídla, úklid, pedikúra, kadeřnice, apod.). Pečovatelská služba je poskytována každý den v rozsahu 07:00 - 20:00 hod., včetně víkendů a svátků (terénní forma). Pečovatelskou službu poskytujeme uživatelům v běžných domácnostech (v terénu) a uživatelům v bytech zvláštního určení včetně domů s pečovatelskou službou. Dále také poskytujeme ambulantní formu a to ve všední dny od 07:00 - 16:00 hod. v domě s pečovatelskou službou. 

Jsme registrovaná sociální služba u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, pod registračním číslem - identifikátorem: 7884832. Zřizovatelem organizace je Město Mikulov, jsme příspěvková organizace se sídlem Mikulov 692 01, ul. Republikánské obrany 945/13 a při své činnosti se řídíme obecně platnými zákonnými normami a předpisy, zejména pak zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále Zřizovací listinou vydanou zřizovatelem - Městem Mikulov. Pečovatelská služba nabízí podporu a zjišťuje potřeby osob v rozsahu Regionální karty Jihomoravského kraje. 

Organizace je zapsaná v rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1637. 

Poslání

 1. Umožnit lidem zvládat běžné životní potřeby, které již nejsou schopni zabezpečit vlastními silami.
 2. Pomáhat jim žít co nejdéle a důstojně ve svém přirozeném domácím prostředí. Chceme zachovat těmto lidem způsob života, na který jsou zvyklí, hájit jejich práva a pomoci jim zapojit se do běžného života.
 3. Pečovatelská služba rovněž poskytuje pomoc a podporuje rodinné příslušníky při starostlivosti o své blízké.

Ke stažení

 

centrum foto02

 

Cíle pečovatelské služby

 • individuální přístup k uživateli
 • napomáhat uživatelům v udržení soběstačnosti, aby co nejdéle mohli žít ve své vlastní domácnosti
 • pomoci překlenout přechodné období, např. při zhoršení zdravotního stavu nebo po návratu z nemocnice a tím oddálit co nejvíce nutnost umístění v pobytové sociální službě (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, apod.).

Zásady poskytování pečovatelské služby

 • úcta k člověku je projevována citlivým, chápavým, tolerantním a individuálním přístupem
 • podpora soběstačnosti člověka a respekt k jeho vlastnímu rozhodnutí

Co naše služba nabízí

 • pomoc při osobní hygieně - koupel ve sprše, vaně nebo na lůžku, ranní hygieny (v domácnosti uživatele), koupel ve střediscích osobní hygieny (ve dvou domech s pečovatelskou službou)
 • dovoz, donáška oběda - úkon je spojen s podáním oběda na talíř (ohřev, krájení, mixování)
 • běžný a velký úklid - utření prachu, podlahy, vysátí, mytí nábytku, obkladů, oken apod.
 • prádlo - praní a žehlení v prádelně pečovatelské služby (prádlo/osoba se pere v pračce samostatně)
 • nákupy a pochůzky - obchod, lékárna, lékař, apod.
 • doprovod/tam a zpět - k lékaři, na úřady, na nákupy, do provozoven veřejných služeb,
 • dohled nad osobou - dohlédnutí zda je uživatel v pořádku během dne, dohled nad dodržováním léčebného režimu, dohled na sjednaný časový úsek, když si pečující rodinný příslušník potřebuje vyřídit své náležitosti
 • služby dodatkové - trávení volného času (procházka, stolní hry, předčítání), vyřízení a pomoc s administrativou

Kde a kdy je naše služba poskytována

Terénní forma poskytování pečovatelské služby:

 • v domácnostech na území města Mikulov a v obcích ORP Mikulov
 • ve dvou domech s pečovatelskou službou:
  • DPS/G-centrum, Republikánské obrany 945/13
  • DPS/Pod Strání 57/7

Ambulantní forma poskytování pečovatelské služby:

 • ve střediscích osobní hygieny (SOH) v obou domech s pečovatelskou službou, zde mohou uživatelé docházet na koupel nebo jsou prostřednictvím pracovníků pečovatelské služby ke koupeli dovezeni a odvezeni zpět domů

Základní sociální poradenství je poskytováno:

 • bezplatně během pracovní doby pečovatelské služby, a to prostřednictvím sociálního pracovníka, poskytuje osobám informace přispívající k řešení jejich nepříznivé životní situace (kde a jak podat žádosti o pečovatelské služby, o příspěvek na péči, předání kontaktu na jiné sociální zařízení, apod.)

Pracovní/provozní doba pečovatelské služby (platná od 1. 6. 2019):

 • terénní forma - pondělí - pátek/07:00 hod - 20:00 hod., sobota - neděle + svátky/08:00 - 18:00 hod.
 • ambulantní forma - pondělí - pátek /07:00 hod - 16:00 hod.
 • sociální poradenství - pondělí - pátek/07:00 hod - 16:00 hod.

Kdo služby zajišťuje

Pečovatelské úkony poskytují odborně způsobilí zaměstnanci v počtu: 6 pracovníků pečovatelské služby a 1 sociální pracovnice + vedoucí pečovatelské služby

Pracovníci svoji kvalifikaci zvyšují soustavným vzděláváním a získané nové poznatky a zkušenosti využívají při práci s uživateli, úzce spolupracují s rodinnými příslušníky a ostatními poskytovateli.

Organizace promyšleně využívá počet pracovníků tak, že prioritou je vždy poskytovat kvalitní sociální služby všem potřebným účastníkům sociální služby.

Ceník a úhrada za poskytované sociální služby

Sazebník úhrad byl schválen Radou města Mikulov a je platný od 1. 5. 2019.

Uživatel hradí za skutečně odebrané soc. služby začátkem následujícího měsíce, obdrží doklad o zaplacení, na kterém jsou sjednané a provedené soc. služby rozepsány.

Jak a kde žádat o pečovatelskou službu

 • oslovit kteréhokoliv pracovníka pečovatelské služby, který informaci předá vedoucí pečovatelské služby
 • oslovit telefonicky (kontakt níže) nebo návštěvou v kanceláři (DPS Pod Strání 7) vedoucí pečovatelské služby a ta s žadatelem projedná veškeré náležitosti na místě nebo žadatele navštíví v jeho domácnosti

Kontakty

 • Informace Vám rád poskytne kolektiv zaměstnanců na tel. čísle: 519 511 962, mobil: 728 538 520 nebo osobním setkáním na pracovišti v domě s pečovatelskou službou Pod Strání 7, Mikulov od 07:00 hod. - 16:00 hod.
 • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Základní údaje

Identifikační číslo 72048841
Číslo účtu u Komerční banky, a. s. 43-588520267/0100
Registrační číslo služby - identifikátor 7884832
Forma poskytování terénní a ambulantní
Cílová skupina osoby s chronickým onemocněním a zdravotním postižením, rodiny s dětmi, senioři
Věková skupina: 0 - 99+ (bez omezení věku)

Další informace - domy s pečovatelskou službou

DPS Republikánské obrany 945/13

Byty se nachází v budově G-centra, ve 2. nadzemním podlaží. Nyní jsou zde k dispozici 4 bytové jednotky, z toho jsou: 2 byty dvoupokojové a 2 byty jednopokojové. V domě je výtah s bezbariérovým přístupem. Byty jsou nové, zařízení bylo zrekonstruováno a v rámci výstavby budovy G-centra v roce 2009 a uvedeno do provozu v roce 2010.

Vybavení bytů

Každý byt je standardně vybaven: kuchyňskou linkou s dvou-plotýnkovým vařičem, prostor pro pračku/kohout + vývod na odpad, vestavěnými skříněmi a hygienickým zařízením /toaleta, sprcha, umyvadlo. K bytu náleží samostatný el. zásobník na ohřev vody.

Nájemník si přidělený byt vybavuje vlastním nábytkem.

DPS Pod Strání 57/7

Dům se nachází na sídlišti, pod mateřskou školou. Jedná se o budovu postavenou v roce 2000 s bezbariérovým přístupem, vybavenou výtahem. Je zde celkem 5 nadzemních podlaží a celkem 29 bytových jednotek:

 • v 1. nadzemním podlaží se nachází 3 bytové jednotky (z toho 1 b. j. pro manželský pár), společenská místnost s kuchyňkou a hygienickým zařízením, prádelna, mandlovna, místnost pro uskladnění jídlonosičů
 • ve 2. nadzemním podlaží - 8 bytových jednotek, denní místnost pečovatelek a vedoucí pečovatelky
 • ve 3. nadzemním podlaží - 8 bytových jednotek a středisko osobní hygieny (SOH)
 • ve 4. nadzemním podlaží - 6 bytových jednotek (z toho 2 b. j. pro manželský pár) a místnost určená jako sklad
 • v 5. nadzemním podlaží jsou 4 bytové jednotky, které mají společný balkon

Vybavení bytů

Každá bytová jednotka je dispozičně řešena: obytná místnost s vestavěnou kuchyňskou linkou, předsíňkou a místnost s hygienickým zařízením (toaleta, sprchový kout a umyvadlo). Byty mají vlastní balkon. Pro manželské páry jsou byty dvoupokojové. Každý nájemník si přidělený byt vybavuje vlastním nábytkem.

V domě pečovatelské služby je prádelna, vč. mandlu, které personál využívá pro potřebnou manipulaci s prádlem uživatelů peč. služeb. Nájemní smlouvy jsou uzavírány se společností Tedos, s. r. o. Nájemní smlouva je "nepřevoditelná". Dále se zde nachází zázemí pro pracovníky pečovatelské služby.

Do domu s pečovatelskou službou (dále DPS) mohou být přijati občané na základě podané žádosti a následném souhlasu Rady města Mikulov (dále RM) o přidělení bytu.


Žádost o bydlení v Domě s pečovatelskou službou (DPS) může podat každý občan města Mikulova, který odpovídá požadavkům cílové skupiny seniorů našeho zařízení. Zájemce žádost o umístění směřuje na adresu:

Městský úřad Mikulov, Odbor sociálních věcí, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov.

G-centrum Mikulov,
příspěvková organizace

Republikánské obrany 945/13, 692 01 Mikulov

Telefon: +420 519 440 983
Fax: +420 519 440 980
gcentrum@gcentrummikulov.cz

IČ: 72048841

Číslo bankovního účtu: 43-5885520267/0100, vedený u Komerční banky, a. s.

Organizace zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1637

Datová schránka: apbisaf

Zřizovatel organizace

Město Mikulov
Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Organizační struktura