Motto: „Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.“
cs | en | de
Je třeba instalovat nový Flash Player.

Památky ve městě a okolí

Město Mikulov s bohatou a zajímavou historií Vám nabízí velké množství kulturních a přírodních památek.

Historické náměstí

Přirozené centrum města ve své dnešní podobě vzniklo v posledních desetiletích 16. století, přesunem původního náměstí do těsné blízkosti vstupu do zámku. Během první poloviny 17. století zde vyrostla řada renesančních domů, mnohé se dochovaly v nepříliš změněné podobě dodnes...
další informace na mikulov.cz

Památky ve městě a okolí - Historické náměstí

Dietrichsteinská hrobka

Kostel sv. Anny s napodobeninou Svaté chýše z italského Loreta vyrostl v průběhu let 1623–1656 v dolní části mikulovského náměstí. Na jihozápadní straně kostela byla vystavěna pohřební kaple Dietrichsteinů, počátkem 18. století získal dvouvěžové průčelí podle návrhu J. B. Fischera z Erlachu. Celou stavbu značně poškodil zničující požár města v roce 1784...
další informace na mikulov.cz

Památky ve městě a okolí - Dietrichsteinská hrobka

Zámek

Někdejší liechtensteinský a později dietrichsteinský zámek, stojící na výrazném skalním útesu tvoří již několik století nepřehlédnutelnou dominantu Mikulova. Původně zeměpanský hrad byl Přemyslem Otakarem II. v roce 1249 udělen v léno Liechtensteinům. Ty na konci 16. století vystřídali Dietrichsteinové...
další informace na mikulov.cz

Památky ve městě a okolí - Zámek

Kostel sv. Václava

Kostel svatého Václava stojí na místě původního nejstaršího románského kostela, jehož existence je předpokládána již na konci 12. století. Dnešní stavba pochází v jádře z počátku 15. století. Jeho vnější podoba je výsledkem přestaveb v 16.století a před polovinou 17. století. Od roku 1625 je kostel sídlem kolegiátní kapituly.
další informace na mikulov.cz

Památky ve městě a okolí - Kostel sv. Václava

Kostel sv. Jana Křtitele

Barokní kostel sv. Jana Křtitele, patřící k areálu piaristického gymnázia založeného Františkem z Dietrichsteina v roce 1631, skrývá nádhernou malířskou výzdobu od předního barokního malíře F. A. Maulbertsche z poloviny 18. století. Kostel byl vysvěcen v roce 1679 a od roku 1784 slouží jako farní kostel pro mikulovská předměstí.
další informace na mikulov.cz

Památky ve městě a okolí - Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Šebestiána

Kaple sv. Šebestiána na Svatém kopečku, původně nazývaném Tanzberg, tvoří nepřehlédnutelnou dominantu Mikulova. Jako mnoho dalších staveb, byl kostel vybudován péčí Františka z Dietrichsteina poté, co roku 1622 zažil Mikulov rozsáhlou morovou epidemii. Nový kostel, zasvěcený patronu proti morovým nákazám sv. Šebestiánovi, tvořil vrchol symbolické posvátné pouti s křížovou cestou. V roce 1631 byl doplněn samostatnou kampanilou se zvonem.
další informace na mikulov.cz

Památky ve městě a okolí - Kostel sv. Šebestiána

Pravoslavný chrám sv. Mikuláše

Kostel sv. Mikuláše vystavěný v novogotickém slohu sloužil do roku 1945 německým evangelíkům. Po jejich odchodu kostel chátral a až v roce 1997 jej odkoupila pravoslavná církev, která jej přeměnila na funkční pravoslavný kostel.
další informace na mikulov.cz

Památky ve městě a okolí - Pravoslavný chrám sv. Mikuláše

Historie židovské čtvrti

I přes rozsáhlé demolice v minulých dobách se zachovala řada domů původních židovských obyvatel, pocházejících již z poloviny 16. století, tj. z doby výstavby prvních kamenných domů. Řada z nich obsahuje architektonické prvky typické pro židovské domy, a proto byla celá polovina dosud stojících budov (45) prohlášena za nemovitou kulturní památku.
další informace na mikulov.cz

Památky ve městě a okolí - Historie židovské čtvrti

Naučná stezka židovskou čtvrtí

Naučná stezka židovskou čtvrtí obsahuje zhruba na kilometrové trase celkem 13 zastavení. Označeno a podrobně popsáno je 13 domů v bývalém židovském ghettu. Trasa naučné stezky vede centrem města a je napojena na pěší turistické trasy.
další informace na mikulov.cz

Památky ve městě a okolí - Naučná stezka židovskou čtvrtí

Synagoga

Jediná na Moravě dochovaná synagoga tzv. polského typu pochází v jádře z poloviny 16. století. Její podobu nejvíce pozměnila zásadní přestavba v barokním slohu po požáru roku 1719, která synagoze vtiskla její dnešní podobu. Na přestavbě se podílel tehdejší dietrichsteinský architekt J. Ch. Oedtl, který řídil i přestavbu zámku.
další informace na mikulov.cz

Památky ve městě a okolí - Synagoga

Židovský hřbitov

Rozsáhlý mikulovský židovský hřbitov patří k nejvýznamnějším památkám tohoto druhu u nás. K prvním pohřbům zde po vzniku místní židovské obce došlo již někdy kolem poloviny 15. století. Nejstarší dochovaný náhrobek pochází z roku 1605. Hřbitov vznikal postupně ve třech etapách, nyní se zde nachází kolem 4 000 náhrobků. Nejcennější a zároveň nejnavštěvovanější částí je rabínský vršek s náhrobky mikulovských a moravských zemských rabínů.
další informace na mikulov.cz

Památky ve městě a okolí - Židovský hřbitov

Kozí hrádek

Kozí hrádek patří k jedné ze tří skalnatých dominant města Mikulova. Po nedávných terénních úpravách se tato lokalita stala vhodným volně přístupným odpočinkovým centrem.
další informace na mikulov.cz

Památky ve městě a okolí - Kozí hrádek

Svatý kopeček

Svatý kopeček je jednou z dalších výrazných přírodních dominant Mikulova. Pro bohatý výskyt chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů bylo jeho území vyhlášeno za přírodní rezervaci. Na vrcholu Svatého kopečka naleznete poutní kostel sv. Šebestiána, zvonici a další sakrální stavby křížové cesty.
další informace na mikulov.cz

Památky ve městě a okolí - Svatý kopeček

Jeskyně Na Turoldu

Jeskyně Na Turoldu je největší a nejvýznamnější jeskyně Pavlovských vrchů. Délka všech chodeb, síní a dómů přesahuje 1 km. Jeskyně je zvláštní svojí tzv. „turoldskou“ výzdobou a je významným zimovištěm netopýrů.
další informace na mikulov.cz

Památky ve městě a okolí - Jeskyně Na Turoldu

 

Informace byly čerpány ze stránek www.mikulov.cz