Motto: „Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.“
cs | en | de
Je třeba instalovat nový Flash Player.

Pečovatelská služba

 

Pečovatelská služba - § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

  • Pečovatelská služba je základní sociální službou péče poskytovanou osobám v nepříznivé sociální situaci na celém území Jihomoravského kraje. Podporuje život v přirozeném prostředí, doplňuje péči neformálních pečujících osob a podporuje je při pochopení potřeb uživatele. Podporuje uživatele ve využívání běžně dostupných veřejných služeb a udržení běžných vazeb v komunitě.
  • Poskytovatel nabízí a svou nabídkou sociální služby oslovuje všechny cílové skupiny uvedené v zákoně o sociálních službách: osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění (včetně psychického onemocnění)nebo zdravotního postižení (fyzického, mentálního i smyslového), a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
  • Pečovatelská služba je odborná služba, která zaměřuje svou činnost především na přímou práci s uživateli služby. Svými úkony nenahrazuje činnost jiných veřejných služeb, které nečerpají veřejnou podporu (např. rozvoz jídla, úklid).
  • Pečovatelská služba je v informačních materiálech služby nabízena a následně poskytována dle potřeb uživatelů minimálně v rozsahu od pondělí do pátku v době 7:00 - 20:00 hod., včetně víkendů svátků v době 8:00 - 18:00 hod.
  • Pečovatelská služba je dostupná a poskytovaná stejným způsobem a ve stejném rozsahu všem uživatelům tzn. uživatelům v běžných domácnostech (v terénu) a uživatelům v bytech zvláštního určení včetně domů s pečovatelskou službou na území působnosti dané služby.      
  • Poskytovatel informuje veřejnost a zájemce o službu na svých internetových stránkách o své činnosti v souladu s Regionální kartou Jihomoravského kraje v rozsahu oblastí potřeb a témat. Témata mohou být vyjádřená např. uvedením příkladů potřeb, které jsou službou podporovány.
  • Poskytovatel nabízí podporu a zjišťuje potřeby osob v rozsahu Regionální karty Jihomoravského kraje a následně poskytuje poradenství a odpovídající podporu doplňující přirozené zdroje a veřejné služby v rozsahu, který vyplynul ze zjišťování potřeb.
  • Poskytovatel spolupracuje s dalšími odbornými službami především zdravotními (např. home care, hospicová péče, apod.) a tísňovou péčí a dalšími subjekty, včetně sociálního pracovníka na obci. 
  • Poskytovatel nabízí/zprostředkovává uživatelům odpovídající kompenzační a rehabilitační pomůcky a úpravy prostředí, které mohou snížit závislost uživatelů na pomoci druhé osoby, nebo pozitivně ovlivňují jejich nepříznivou sociální situaci (např. smyslové, fyzické postižení, apod.).
  • Poskytovatel poskytuje sociální poradenství v oblasti sociálních dávek a orientuje uživatele v základních finančních otázkách, tj. podporuje jejich základní finanční gramotnost.

Další podstránky v sekci Regionální karty sociálních služeb: