Motto: „Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.“
cs | en | de
Je třeba instalovat nový Flash Player.

Domov pro seniory

Domov pro seniory - § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

  • Domov pro seniory je určen osobám s vysokou mírou podpory odpovídající stupni závislosti na pomoci druhé osoby III. a IV. stupně, které nemohou zůstat v domácím prostředí za podpory pečující osoby ani za podpory dostupných terénních a ambulantních služeb, tj. potřebují a využijí nepřetržitý provoz služby.
  • Domov pro seniory je nízkokapacitní pobytové zařízení - umožňuje tak uživatelům i po přestěhování do domova pro seniory udržovat vztahy s osobami z jejich přirozeného prostředí.
  • Domov pro seniory je určen pro žadatele z daného regionu (ORP Mikulov), jedná se o zařízení tzv. komunitního typu, které umožní seniorům zachovávat rodinné vazby a sociální kontakty vázané na dané místní společenství.
  • Organizace - poskytovatel informuje veřejnost a zájemce o službu na svých internetových stránkách o své činnosti v souladu s Regionální kartou Jihomoravského kraje v rozsahu oblastí potřeb a témat. Témata jsou vyjádřena např. uvedením příkladů potřeb, které jsou službou podporovány.
  • Sociální šetření je prováděno po podání žádosti a evidováni jsou pouze neuspokojení žadatelé z důvodu plné kapacity, jejichž nepříznivá sociální situace odůvodňuje poskytování služby a mají aktuální zájem o využívání služby. Při sociálním šetření poskytujeme sociální poradenství a zjišťujeme, zda nelze situaci žadatele řešit jinak, než poskytnutím pobytové služby v souladu s § 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
  • Organizace - poskytovatel nabízí podporu a zjišťuje potřeby osob v rozsahu Regionální karty Jihomoravského kraje a následně poskytuje poradenství a odpovídající podporu doplňující přirozené zdroje a veřejné služby v rozsahu, který vyplynul ze zjišťování potřeb.
  • Domov pro seniory nabízí/doporučuje uživatelům odpovídající kompenzační a rehabilitační pomůcky a úpravy prostředí, které mohou snížit závislost uživatelů na pomoci jiné osoby, nebo pozitivně ovlivňují jejich nepříznivou sociální situaci (např. smyslové postižení).
  • Poskytování péče slouží k doplnění vlastních schopností a dovedností osoby, služba posiluje soběstačnost a samostatnost osoby včetně rozhodování o sobě s využitím kompenzačních pomůcek.
  • Budova zařízení je bezbariérová, ubytování uživatelů je zajištěno v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích s vlastním WC a koupelnou/sprchou. Architektonické řešení budovy odpovídá potřebám uživatelů a potřebám péče o ně. Rozloha pokojů a vstup do pokojů umožňuje snadné využívání pomůcek, které poskytovatel potřebuje k poskytované péči (zvedák, vozík, pojízdné lehátko, koupací lůžko, apod.) 
  • Naše služba má navázánu spolupráci se subjekty zajišťujícími odbornou (především zdravotní) péči pro své uživatele, např. v oblasti léčby bolesti, fyzioterapie, apod.

Další podstránky v sekci Regionální karty sociálních služeb: