Motto: „Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.“
cs | en | de
Je třeba instalovat nový Flash Player.

Pečovatelská služba - terénní a ambulantní forma poskytování

Veřejný závazek pečovatelské služby, G-centrum Mikulov, příspěvková organizace v Mikulově, je zformulován jako základní dokument, sloužící především pro orientaci stávajících a potencionálních budoucích uživatelů služeb tohoto zařízení, jejich rodin i dalších zájmových skupin - místní samosprávy, sponzorů, laické i odborné veřejnosti, apod.

Jedná se o materiál, ze kterého se odvíjí všechny další vnitřní normy služby a kterému hlavně budou obsahově odpovídat poskytované služby.

 

Proč tu jsme:

Posláním pečovatelské služby je umožnit lidem s naší pomocí a podporou zvládat běžné životní potřeby, které již nejsou schopni zabezpečit vlastními silami.

Pomáhat jim žít co nejdéle a důstojně ve svém přirozeném domácím prostředí. Chceme zachovat těmto lidem způsob života, na který jsou zvyklí, hájit jejich práva a pomoci jim zapojit se do běžného života.

Pečovatelská služba rovněž poskytuje pomoc a podporuje rodinné příslušníky při starostlivosti o své blízké.

 

Pro koho tu jsme:

Cílovou skupinou pečovatelské služby jsou osoby s chronickým onemocněním a zdravotním postižením, rodiny s dětmi, senioři

- kteří z důvodu ztráty soběstačnosti nebo zhoršeného zdravotního stavu již sami nezvládají péči o svoji osobu či domácnost;

- kteří potřebují dočasně pomoc druhé osoby v péči o vlastní osobu či domácnost, např. po návratu z nemocnice nebo z důvodu složité sociální situace.

 

Naše sociální služba je určena osobám od 0 do 99+ let (bez omezení věku), které pobírají invalidní důchod.

 

Cíle pečovatelské služby:

- individuální přístup k uživateli

- napomáhat uživatelům v udržení soběstačnosti, aby co nejdéle mohli žít ve své vlastní domácnosti

- pomoci překlenout přechodné období, např. při zhoršení zdravotního stavu nebo po návratu z nemocnice a tím oddálit co nejvíce nutnost umístění v pobytové sociální službě (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, apod.).

 

 Zásady poskytování pečovatelské služby:

- úcta k člověku je projevována citlivým, chápavým, tolerantním a individuálním přístupem

- podpora soběstačnosti člověka a respekt k jeho vlastnímu rozhodnutí

 

Co naše služba nabízí:

- pomoc při osobní hygieně - koupel ve sprše, vaně nebo na lůžku, ranní hygieny (v domácnosti uživatele), koupel ve střediscích osobní hygieny (ve dvou domech s pečovatelskou službou)

- dovoz, donáška oběda úkon je spojen s podáním oběda na talíř (ohřev, krájení, mixování)

- běžný a velký úklid - utření prachu, podlahy, vysátí, mytí nábytku, obkladů, oken apod.

- prádlo - praní a žehlení v prádelně pečovatelské služby (prádlo/osoba se pere v pračce samostatně)

- nákupy a pochůzky - obchod, lékárna, lékař, apod.

- doprovod/tam a zpět - k lékaři, na úřady, na nákupy, do provozoven veřejných služeb,

- dohled nad osobou - dohlédnutí zda je uživatel v pořádku během dne, dohled nad dodržováním léčebného režimu, dohled na sjednaný časový úsek, když si pečující rodinný příslušník potřebuje vyřídit své náležitosti

- služby dodatkové - trávení volného času (procházka, stolní hry, předčítání), vyřízení a pomoc s administrativou

 

Kde a kdy je naše služba poskytována:

Terénní forma poskytování pečovatelské služby:

 • v domácnostech na území města Mikulov a v obcích ORP Mikulov
 • ve dvou domech s pečovatelskou službou:

- DPS/G-centrum, Republikánské obrany 945/13

- DPS/Pod Strání 57/7

 

Ambulantní forma poskytování pečovatelské služby:

 • ve střediscích osobní hygieny (SOH) v obou domech s pečovatelskou službou, zde mohou uživatelé docházet na koupel nebo jsou prostřednictvím pracovníků pečovatelské služby ke koupeli dovezeni a odvezeni zpět domů

 

Základní sociální poradenství je poskytováno:

 • bezplatně během pracovní doby pečovatelské služby, a to prostřednictvím sociálního pracovníka, poskytuje osobám informace přispívající k řešení jejich nepříznivé životní situace (kde a jak podat žádosti o pečovatelské služby, o příspěvek na péči, předání kontaktu na jiné sociální zařízení, apod.)

 

Pracovní/provozní doba pečovatelské služby (platné od 1. 6. 2019):

 • terénní forma - pondělí - pátek/07:00 hod - 20:00 hod., sobota - neděle + svátky/07:00 - 20:00 hod.
 • ambulantní forma - pondělí - pátek /07:00 hod - 16:00 hod.
 • sociální poradenství - pondělí - pátek/07:00 hod - 16:00 hod.

 

Kdo služby zajišťuje:

Pečovatelské úkony poskytují odborně způsobilí zaměstnanci v počtu:

- 6 pracovníků pečovatelské služby a 1 sociální pracovnice (vedoucí pečovatelské služby)

Pracovníci svoji kvalifikaci zvyšují soustavným vzděláváním a získané nové poznatky a zkušenosti využívají při práci s uživateli, úzce spolupracují s rodinnými příslušníky a ostatními poskytovateli.

Organizace promyšleně využívá počet pracovníků tak, že prioritou je vždy poskytovat kvalitní sociální služby všem potřebným účastníkům sociální služby.

 

Ceník a úhrada za poskytované sociální služby:

Sazebník úhrad byl schválen Radou města Mikulov a je platný od 1. 5. 2019.

Uživatel hradí za skutečně odebrané soc. služby začátkem následujícího měsíce, obdrží doklad o zaplacení, na kterém jsou sjednané a provedené soc. služby rozepsány.

 

Jak a kde žádat o pečovatelskou službu:

 • oslovit kteréhokoliv pracovníka pečovatelské služby, který informaci předá vedoucí pečovatelské služby
 • oslovit telefonicky (kontakt níže) nebo návštěvou v kanceláři (DPS Pod Strání 7) vedoucí pečovatelské služby a ta s žadatelem projedná veškeré náležitosti na místě nebo žadatele navštíví v jeho domácnosti

 

Kontakty:

Informace Vám rád poskytne kolektiv zaměstnanců na tel. čísle: 519 511 962, mobil: 728 538 520 nebo osobním setkáním na pracovišti v domě s pečovatelskou službou Pod Strání 7, Mikulov od 07:00 hod. - 16:00 hod.

E-mail: vedouci@gcentrummikulov.cz

 

Další kontakty:

- Bc. Radek Haumer, sociální pracovník: tel.: + 420 519 440 982; mobil: + 420 775 746 757; e-mail: socialnipracovnik@gcentrummikulov.cz

- Mgr. Marta Korandová, vedoucí všeobecná sestra: + 420 519 440 985; mobil: + 420 721 586 579; e-mail: vrchnisestra@gcentrummikulov.cz

 

Základní údaje:

Identifikační číslo 72048841
Číslo účtu u Komerční banky, a. s. 43-588520267/0100
Registrační číslo služby - identifikátor 7884832
Forma poskytování terénní a ambulantní
Cílová skupina osoby s chronickým onemocněním a zdravotním postižením, rodiny s dětmi, senioři
Věková skupina: 0 - 99+ (bez omezení věku)

 

Další informace - domy s pečovatelskou službou:

 

DPS Republikánské obrany 945/13

Byty se nachází v budově G-centra, ve 2. nadzemním podlaží. Nyní jsou zde k dispozici 4 bytové jednotky, z toho jsou: 2 byty dvoupokojové a 2 byty jednopokojové. V domě je výtah s bezbariérovým přístupem. Byty jsou nové, zařízení bylo zrekonstruováno a v rámci výstavby budovy G-centra v roce 2009 a uvedeno do provozu v roce 2010.

Vybavení bytů:

Každý byt je standardně vybaven: kuchyňskou linkou s dvou-plotýnkovým vařičem, prostor pro pračku/kohout + vývod na odpad, vestavěnými skříněmi a hygienickým zařízením /toaleta, sprcha, umyvadlo. K bytu náleží samostatný el. zásobník na ohřev vody.

Nájemník si přidělený byt vybavuje vlastním nábytkem.

 

DPS Pod Strání 57/7

Dům se nachází na sídlišti, pod mateřskou školou. Jedná se o budovu postavenou v roce 2000 s bezbariérovým přístupem, vybavenou výtahem. Je zde celkem 5 nadzemních podlaží a celkem 29 bytových jednotek:

 • v 1. nadzemním podlaží se nachází 3 bytové jednotky (z toho 1 b. j. pro manželský pár), společenská místnost s kuchyňkou a hygienickým zařízením, prádelna, mandlovna, místnost pro uskladnění jídlonosičů
 • ve 2. nadzemním podlaží - 8 bytových jednotek, denní místnost pečovatelek a vedoucí pečovatelky
 • ve 3. nadzemním podlaží - 8 bytových jednotek a středisko osobní hygieny (SOH)
 • ve 4. nadzemním podlaží - 6 bytových jednotek (z toho 2 b. j. pro manželský pár) a místnost určená jako sklad
 • v 5. nadzemním podlaží jsou 4 bytové jednotky, které mají společný balkon

Vybavení bytů:

Každá bytová jednotka je dispozičně řešena: obytná místnost s vestavěnou kuchyňskou linkou, předsíňkou a místnost s hygienickým zařízením (toaleta, sprchový kout a umyvadlo). Byty mají vlastní balkon. Pro manželské páry jsou byty dvoupokojové. Každý nájemník si přidělený byt vybavuje vlastním nábytkem.

V domě pečovatelské služby je prádelna, vč. mandlu, které personál využívá pro potřebnou manipulaci s prádlem uživatelů peč. služeb. Nájemní smlouvy jsou uzavírány se společností Tedos, s. r. o. Nájemní smlouva je "nepřevoditelná". Dále se zde nachází zázemí pro pracovníky pečovatelské služby.

Do domu s pečovatelskou službou (dále DPS) mohou být přijati občané na základě podané žádosti a následném souhlasu Rady města Mikulov (dále RM) o přidělení bytu.


Žádost o bydlení v Domě s pečovatelskou službou (DPS) může podat každý občan města Mikulova, který odpovídá požadavkům cílové skupiny seniorů našeho zařízení. Zájemce žádost o umístění směřuje na adresu:

Městský úřad Mikulov, Odbor sociálních věcí, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov.