Motto: „Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.“
cs | en | de
Je třeba instalovat nový Flash Player.

Novinky a zprávičky

ZOBRAZIT FOTOGRAFII

Výlet do centra Mikulova

Datum zveřejnění: 18.05 2018

Letošní první výlet jsme naplánovali do centra města, přesněji řečeno: domluvili jsme si návštěvu kostela sv. Václava. 

Po snídaní jsme se vydali na cestu, na Kostelním náměstí nás s úsměvem přivítal osobně probošt mikulovské kapituly Pavel Pacner. S ohledem na přístup do svatostánku jsme museli vynaložit značné fyzické úsilí, abychom dosáhli cíle cesty. Podařilo se, a to hlavně a díky městské společnosti Tedos, jejíž pracovníci instalovali na schody prkna pro snažší pohyb. 

V kostele následovalo krátké úvodní slovo pana probošta o jeho historii a zajímavostech, kterými se, byť drobně, liší od jiných kostelů. Např. se jedná o umístění varhan, oratoř pro tehdejší majitele panství, štukem zdobený strop, ochoz pro konšele, apod. Samozřejmě jsme si vše podrobně prohlédli a co nás zajímalo, na to nám pan probošt odpověděl. 

Po prohlídce jsme se přemístili do jedné z místních cukráren, kde jsme se občerstvili dobrou kávou, pitím, zákusky či zmrzlinou a na sluníčku jsme asi hodinku příjemně poseděli.

Před polednem jsme se vrátili do domova, ředitel poděkoval všem přítomným za hladký průběh výletu, za statečnost při zdolávání schodů, ať se jednalo o klienty, žáky či zaměstnance organizace.

Speciální poděkování patří panu proboštovi, pracovníkům společnosti Tedos a majitelům cukrárny ... všichni přispěli k našemu dobrému počinu!ZOBRAZIT FOTOGRAFIIZOBRAZIT FOTOGRAFII
ZOBRAZIT FOTOGRAFIIZOBRAZIT FOTOGRAFII
ZOBRAZIT FOTOGRAFIIZOBRAZIT FOTOGRAFII
ZOBRAZIT FOTOGRAFIIZOBRAZIT FOTOGRAFII
ZOBRAZIT FOTOGRAFIIZOBRAZIT FOTOGRAFII
ZOBRAZIT FOTOGRAFIIZOBRAZIT FOTOGRAFII
ZOBRAZIT FOTOGRAFIIZOBRAZIT FOTOGRAFII
ZOBRAZIT FOTOGRAFIIZOBRAZIT FOTOGRAFII
ZOBRAZIT FOTOGRAFIIZOBRAZIT FOTOGRAFII
ZOBRAZIT FOTOGRAFIIZOBRAZIT FOTOGRAFII
ZOBRAZIT FOTOGRAFIIZOBRAZIT FOTOGRAFII
ZOBRAZIT FOTOGRAFIIZOBRAZIT FOTOGRAFII
ZOBRAZIT FOTOGRAFIIZOBRAZIT FOTOGRAFII
ZOBRAZIT FOTOGRAFII

Aktualita je zařazená v kategoriích: