Motto: „Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.“
cs | en | de
Je třeba instalovat nový Flash Player.

O nás

Vážení přátelé,

na úvod mého zamyšlení si dovolím popřát všem úspěšný rok 2019 a hodně zdraví. Dobrá mysl, vzájemná náklonnost, komunikace a přívětivost mezi lidmi ať nás provází po celou dobu jeho trvání!

Máme před sebou rok, kdy organizace oslaví deset let svého založení: ano, bylo to v říjnu roku 2009, kdy zastupitelstvo města přijalo rozhodnutí o zřízení příspěvkové organizace - poskytovatele sociálních služeb s názvem G-centrum.

Jsme v očekávání změny, která rozšíří možnosti navýšení kapacity a rozšíření poskytovaných sociálních služeb. Vloni na podzim proběhly „komunální volby“, tedy volby do zastupitelstev obcí a všechny politické strany či kandidující sdružení měli ve svých volebních slibech uveden obecně závazek: „podpora a rozšíření G-centra“. Naše očekávání je vizí, že sliby budou naplněny a dnes již hotový projekt přístavby budovy se postupnými kroky stane realitou. Těšíme se na to, že se „dílo“ podaří.

Z oblasti naší působnosti dochází od počátku kalendářního roku k rapidní změně, a to je rozšíření „provozní doby“ poskytování pečovatelské služby. Nově to bude znamenat nabídku pečovatelských činností po celý týden, vč. svátků a to doslova „od rána do večera“. Dále také i mimo území města Mikulov, tedy v obcích na území ORP (obce s rozšířenou působností) Mikulov.

 

Věříme, že i letošní rok dostojíme našim závazkům!

 

S úsměvem,

 

                                                                                              Ing. Pavel Rous

                                                                                                      ředitel