Motto: „Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.“
cs | en | de
Je třeba instalovat nový Flash Player.

O nás


Vážení přátelé,

je před námi rok s letopočtem 2016 … přeji všem dobrým lidem především zdraví a klid!

Organizace se bude i v tomto roce průběžně rozvíjet, a to v závislosti na prostorových možnostech a bude navyšována kapacita pobytové služby domov pro seniory. Faktem je, že potřebujeme prostory větší s kompletním vlastním zázemím, abychom mohli uspokojit aktuální poptávku seniorů po námi nabízených sociálních službách.

Terénní pečovatelská služba bude i nadále poskytována na území města a bude pokrývat požadavky seniorů, kteří žijí ve svém vlastním sociálním prostředí.

Uživatelům trvale nabízíme podmínky pro důstojný a spokojený život, s komplexní péčí odborně vyškoleného personálu. I v tomto roce Vás budeme pravidelně informovat o dění v domově a akcích, které průběžně připravujeme.   

Těšíme se na Vaši návštěvu nebo pobyt u nás!

S úctou,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ing. Pavel Rous                                                                                                                                                           ředitel