Motto: „Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.“
cs | en | de
Je třeba instalovat nový Flash Player.

O nás

Vážení návštěvníci,

dovolím si Vás pozdravit na prahu nového roku a popřát našim uživatelům, rodinným příslušníkům a všem spolupracovníkům hlavně zdraví a úspěšný průběh roku 2017.

Organizaci se v roce 2016 dařilo: úspěšně jsme zvládli inspekci kvality sociální služby v domově pro seniory, podařilo se realizovat projekt s Nadací ČEZ a pořídit elektrický zvedák, zúčastnili jsme se soutěžního projektu několika domovů pro seniory v jízdě na rotopedu a zdárně proběhla částečná rekonstrukce jednoho podlaží budovy na ul. Republikánské obrany. Podrobný výčet všech podstatných událostí bude obsažen ve výroční zprávě.

Aktuální záležitostí je probíhající příprava projektu přístavby budovy, která je v řešení se zřizovatelem organizace a kterou chceme rozšířit nabídku a kapacitu pobytových sociálních služeb a dále zkvalitnit jejich zázemí. Věříme, že se vše podaří a budeme tak v horizontu několika málo let moci nabídnout více lůžek pro zájemce.

Terénní pečovatelská služba bude také v tomto roce poskytovat sociální služby na území města pro seniory, kteří splňují podmínky cílové skupiny a žijí ve svém vlastním sociálním prostředí nebo v domě s pečovatelskou službou.

Těšímě se na Vaši návštěvu nebo pobyt u nás!

 

S úctou,

Ing. Pavel Rous